<optgroup id="q24pc"><small id="q24pc"></small></optgroup><noscript id="q24pc"></noscript>
<optgroup id="q24pc"><small id="q24pc"></small></optgroup><optgroup id="q24pc"><div id="q24pc"></div></optgroup>
<optgroup id="q24pc"><div id="q24pc"></div></optgroup><center id="q24pc"></center>
 • Onze geneesmiddelen

  We zijn een internationaal biofarmaceutisch bedrijf dat zich toelegt op de re?le medische behoeften van pati?nten met ernstige ziekten. We investeren miljarden in Research and development (R&D), waaronder het ontdekken en ontwikkelen van nieuwe medicatie.

  Hieronder vindt u een lijst met producten die door ons bedrijf op de markt zijn gebracht. Alle gekoppelde documenten en websites zijn uitsluitend bestemd voor inwoners 18 jaar of ouder, omdat de beschikbaarheid van geneesmiddelen en de indicaties waarvoor zij zijn goedgekeurd kunnen verschillen per land en regio.

  Raadpleeg de volledige voorschrijfinformatie die is goedgekeurd door de relevante overheidsinstanties in het land waar u woont en raadpleeg uw arts voor professioneel medisch advies en diensten.?

  Bijwerkingen

  Indien u een bijwerking vermoedt, adviseren wij u contact met uw behandelend arts op te nemen.

  Wij stellen het op prijs als u mogelijke bijwerkingen van onze producten ook aan ons meldt. Het melden hiervan biedt ons de mogelijkheid om de veiligheid en effectiviteit van onze geneesmiddelen te bewaken en te bevorderen. Uw meldingen worden door ons ook gemeld aan de betrokken overheidsinstanties. U kunt uw meldingen kwijt door gebruik te maken van het volgende e-mailadres: medischeafdeling@bms.com

  U kunt ook de bijwerkingen melden aan het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb. Het Lareb is het nationale meldpunt van bijwerkingen in Nederland. Doordat alle meldingen op één centraal punt worden verzameld, kan Lareb de veiligheid van geneesmiddelen in Nederland bewaken. Het is hiervoor belangrijk dat zoveel mogelijk bijwerkingen ook daadwerkelijk worden gemeld!

  Hiervoor kunt u de volgende website raadplegen: www.meldpuntbijwerkingen.nl.


  Productklachten

  Indien u een klacht heeft over een van onze producten (dit kan zowel de kwaliteit, werkzaamheid, authenticiteit als tevredenheid van een geneesmiddel betreffen), dan vernemen wij dat graag van u via?medischeafdeling@bms.com


  Zwarte driehoek – geneesmiddelen onder aanvullende monitoring

  De Europese Unie (EU) heeft een procedure ingevoerd voor de productinformatie van geneesmiddelen waar de toezichthoudende instanties extra nauwlettend op toezien. Op de bijsluiter van deze geneesmiddelen staat dat zij zijn onderworpen aan ‘aanvullende monitoring’.

  De bijsluiter en de productinformatie voor medisch beroepsbeoefenaren, de zogenoemde "samenvatting van de productkenmerken", van geneesmiddelen die aan dit extra toezicht onderworpen zijn, bevatten een zwarte omgekeerde gelijkzijdige driehoek met een korte zin waarin wordt aangegeven wat de driehoek betekent: dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring.

  Pati?nten en medisch beroepsbeoefenaren wordt sterk aangeraden om alle vermoedelijke bijwerkingen van geneesmiddelen met een zwarte driehoek te melden, zodat nieuwe informatie die beschikbaar komt, doelgericht kan worden geanalyseerd.

  Voor meer informatie over de zwarte driehoek verwijzen wij u graag naar de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG): www.cbg-meb.nl.


  Hart- en vaatziekten

  Eliquis? (apixaban)

  Triangle Icon

  Hepatitis

  Baraclude (entecavir)

  Triangle Icon

  HIV/Aids

  Reyataz (atazanavir)

  Triangle Icon

  Oncologie

  Sprycel (dasatinib)

  Triangle Icon

  Yervoy (ipilimumab)

  Triangle Icon

  Opdivo (nivolumab)

  Triangle Icon

  Empliciti (elotuzumab)

  Triangle Icon

  Reumatologie

  ORENCIA 250 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie (abatacept)

  Triangle Icon

  ORENCIA 125 mg oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit?(abatacept)

  Triangle Icon

  ORENCIA 125 mg oplossing voor injectie in een voorgevulde pen (abatacept)

  Triangle Icon

  Transplantatie

  Nulojix (belatacept)

  Triangle Icon

  Overige producten

  Kenacort A-10 (triamcinolonacetonide)

  Triangle Icon

  Kenacort A-40 (triamcinolonacetonide)

  Triangle Icon
  算你色在线永久免费播放平台